Söderskärin lintuluoto on maihinnousukiellossa 1.5-15.7. välisenä aikana. Söderskärin luodolla pesii ja asustaa ruokkeja.
Ylös / Back to Top